חזוה מכירת דירה יכול להיות שונה בין נכסים שונים

יש סוגים שונים של נכסים בתחום הנדל”ן. לעתים אנו רואים כיצד מדובר על נכס פרטי ולעתים אנו מדברים על נכס מסחרי. אך גם בין נכסים פרטיים אנו יכולים לראות כיצד חזוה מכירת דירה יכול להיות שונה אם אנו מדברים על בית מגורים גדול שיש לו תוספות מיוחדות או על דירה קטנה בבניין מגורים משותף של שכונה מסוימת.

 

בל נשכח גם כי כל בעל נכס רואה את הדירה או הבית שלו בצורה אחרת, והוא רוצה לקבוע סעיפים שונים שיתמכו בו במכירה של הנכס שלו. כך, חוזה מכירת דירה הוא עוד דבר שיכול להיות מורכב מאוד ומדגיש עד כמה נוכחות של עורך דין מקרקעין וניצוחו על בניית החוזה כולו הם כאלו שכדאי מאוד לא לוותר עליהם.

 

רבים שוקלים היום ברצינות רבה מעורבות של עורך דין מקרקעין בכל נושא משפטי או ממסדי שקשור בתחום הנדל”ן, כך, גם היטל השבחה שמגיע אל בעליו של נכס מסוים בעיר כלשהי, הוא כזה שיניע את בעלי הנכס לחפש עורך דין מקרקעין שיש לו יכולת אמיתית להשיג פטור מהיטל השבחה ולהקל מאוד על מי שנעזר בו.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *